Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Haar, ter
Withaar
< Haar < Groote Haar
Harink
Haer
Kruijshaar (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Ebeling-1981: 1982, p 5].
• Haar:  BerBN van de haarwerker, maker van haren kleden of kleren. Vgl. De Haermaker.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: