Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Grote Punt

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Grote Punt is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: