Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Groote Haar
< Groote Haer < Groote Bromhaar

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Groote Haer is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: