Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Haar, ter
< Groote Haar < Groothaar
Groote Haer
Klein Haar
Groote Bromhaar

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Groote Haar is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: