Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Braamhaar
Groote Haar
< Groote Bromhaar < Grootte Bromhaar

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Groote Bromhaar is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: