Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Groot Haar

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Groot Haar is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: