Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Velde, van de / den / der
Groen
< Groeneveld < Groenveld
Groenevelt
Grunefeld (ü)
Oude Groeneveld, uit
Well Groeneveld, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Harry Brik, 'Geschiedenis van de heerlijkheid Groeneveld', in: Historisch Jaarboek Schipluiden (2011), p 22-65].
• Christoffer Groenevelt, Zutphen 1603 = Stoffel Gruenefelth, 1604 (ovl. 1641) = Stoeffer Groneveldt, 1610 [Galema-2000, deel 1, p 39].
• In de inleiding wordt het spoor gevolgd van de voornaam en het patroniem Monne(nz) in de Zwijndrechtse Waard, het patroniem van de eerste van de stamreeks Groeneveld. De naam Groeneveld wordt niet verklaard. Adriaen Monnenz, Hendrik Ido Ambacht 1543; vader van Corstiaen Adriaen Monnenss, in 1588 beleend met 10 morgen land, ovl. H. 1619; vader van Cornelis Corstiaens, in 1620 beleend met hetzelfde land; vader van 1. Bastiaen Cornelisz Groenevelt, huw. H. 1651 (enz.); 2. Corstiaen Cornelisz Groenevelt, huw. H. 1663 (eveneens met hetzelfde land beleend). Kennelijk wordt de -t vervangen door een -d bij nakomeling Arij Groeneveld, ged. Rozenburg 1721, ovl. Nieuw-Helvoet 1762 [L. Wageveld-Groeneveld, 'Stamreeks Groeneveld', in: Zuidhollandse stam- en naamreeksen, Rotterdam 1986, p 55-63].
• [H.G. Groeneveld, 'Kwartierstaat Groeneveld', in: GN 40 (1985), p 22].
• [Hans Groeneveld, Groeneveld Delft genealogie --- via onderstaande websitelink].
• Philips Maertensz van Groenevelt, woont op 't Woud "op (de woning) Groenevelt", ovl. voor 1638 [Zijl van-1989, p 349].
• Aan de Groenevelderlaan, ambacht Groenevelt [C. Hoek, 'Acten betreffende 't Woud', in: OV 39 (1984), p 581, 582].
• 1. Aert Pietersz Groenevelt, geb. Rotterdam, varende man, huw. R. 1654. 2. Matthijs Cornelisz (Groeneveld), vermeld in kohier 10e penning van Bergambacht 1553; zoon van Cornelis Gerrit Harmensz, beleend met huis, boomgaard en hofstede te Ammers, geregistreerd als het Groeneveldsleen 1495 [Slootweg-1997, p 73; aanvulling 1998, p 253].
• Leendert Jans (Groenveld), geb. ca. 1640, uit Garmerwolde Gr, woonde op een boerderij in Ten Boer. Naamsaanneming in 1812 [J.O. Beukema, Het geslacht Groeneveld van Garmerwolde, Schoorl 1992; vgl. Meded. CBG 47 (1993), nr 3, p 85].
• Leendert Jans Groeneveld, geb. 1748 te Ten Boer, ovl. 1832 te Garmerwolde < Jan Leenderts & Trijntgen Wigbolts. Zijn broer heette Jan Leenderts (!) Groeneveld en is na zijn vaders dood geboren [Th.P.E. de Klerck, 'De Groeneveld's van Garmerwoude', in: GN 20 (1965), p 162].
• Jan Groeneveld, otr. Ootmarsum 1781, landbouwer op de kottersplaats Groeneveld te Tilligte < Bernd Groeneveld [H.A.G.M. Hofstee, 'Genealogie Hofstee', in: Twente Genealogisch 11 (1995), p 75].
• Jillis Jacobs (1778-1847), naamsaanneming te Minnertsga (Barradeel) 1812. "Zijn vader was gardenier of tuinder en ws. is de naam gebaseerd op dit beroep" [W.G. Westerhuis, De familie Groeneveld uit Barradeel, 's-Gravenhage z.j.; vgl. Genealogie-CBG 2 (1996), nr 3, p 62].
• [J.H.M. Knippers, 'Meest voorkomende familienamen in de gemeente Denekamp', in: 't Onderschoer 20 (1998), nr 2, p 57].
• [Familiekring Groeneveld. Vgl. GN 49 (1994), p 297].
• De achternaam Groeneveld is in Suriname bij de Emancipatie van 1863 op de plantage 't Vertrouwen gegeven of aangenomen [via onderstaande websitelink].
• Vgl. NNN: toponiemen.
• [Pott-1913, p 134].
• Groeneveld, Groenveldt:  PlN Groenveld in Grimbergen en Steenokkerzeel (VB). Groenveld (NH). 1560 Arnoldus Groennenvelt; 1565 Guilhelmus Groenevelt, U (MUL IV); 1586 Hans Groenevelt, Aw. (AP); 1666 Jacob Groenvelt, Delfshaven ZH-Bg. (PARM.).  [WFB2]
• Groeneveld, Groenevel(d)t: PlN Groenveld (NH). 1560 Arnoldus Groennenvelt; 1565 Guilhelmus Groenevelt, Utrecht; 1666 Jacob Groenvelt, Delfshaven ZH-Brugge (WF); 1603 Christoffer Groenevelt = 1604 Stoffel Gruenefelth = 1610 Stoeffer Groneveldt, Zutphen (DM); 1640 Witte Bastiaens Groenevelt, Colijnsplaat (HARTHOORN).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

websites: