Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Groen < Groenen
Groen, de
Groen, in 't
Groen in 't Woud
Groentjes

verklaring:
1. Bijnaam op basis van het adjectief groen in relatie tot de kleur groen voor een groen persoon, waarmee als letterlijke toepassing gedacht kan worden aan iemand met groene kleding, bijvoorbeeld met een kenmerkende groene jas. Zou ook een figuurlijke betekenis van toepassing geweest kunnen zijn, zoals groen in de betekenis van jong en onervaren?
2. Of kan sprake zijn van een beroepsbijnaam voor een groenteteler of tuinder?
3. Mogelijk als adresnaam een verwijzing naar een toponiem 'het Groen', vergelijk de familienaam In 't Groen, of mogelijk als verkorte vorm van een van de vele toponiemen die met groen beginnen. Vergelijk in dit verband ook de vondelingennaam Groen die refereert aan de vindplaats het Lamgroen in Den Haag.
4. Ten slotte kan rekening worden gehouden met een patronymische verklaring: een oude Germaanse persoonsnaam Groen of Grono is bijvoorbeeld bekend uit de plaatsnaam Groningen en uit Groenink, een boerderijnaam in het oosten des lands met de betekenis '(bezit) van Grone en de zijnen'.


kenmerken:
adjectief metonymische beroepsnaam adresnaam patroniem
vondeling

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix