Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Grefkens
< Greefkens

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Bij een klein aantal namen is geen persoonsnaam de basis, maar een eigenschap van de vader of moeder, bijvoorbeeld Clumpkens bij klomp 'lomp', Greefkens bij graaf, Gruntjens bij groen, Kentjens bij kind, Nefkens bij neef, Schutgens bij schut(te). Genealogisch gezien zijn dit dus ook patroniemen. Hetzelfde geldt voor bijv. Hufkens bij hof en Vennekens bij ven: ze kunnen afstammen van personen die Van Hoof = Hufken of Van der Venne = Venneken genoemd werden [De Vaan-2012, p 10 (voetnoot 2)].
• Greefkens:  Dim. van Greef: graaf. BN. 1378 Johannes Gravekin, Ktr. (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: