Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Goudsmit
< Goutsmit

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Goudsmi(d)t, Goudsme(d)t, Goutsmit, -sme(d)t:  BerN van de goudsmid. 1376 Jhanne den Goudsmet omme ysere ende omme groete naghelen, Ktr. (DEBR. 1970); 1349 Conrade den Goutsmet...met enen guldenen ringhe, Lv. (DE MAN 1949,34).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: