Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Smit
< Goudsmit < Goudsmid
Goudsmits
Goudsmith
Goutsmit
Zilversmit

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Baldewinus aurifaber, 1127 [Schaar van der-1959, p 39].
• Aurifaber [Gysseling-1966, p 14].
• [Man de-1959, p 58].
• Item Segher den goudsmede - uitgaven Dordrecht 1284-85 [Stadsrek. Dordrecht 1283-87, p 33].
• Beernt goudtsmyt, Leeuwarden 1547 (Oldehoofsterespel) [Fontes Leovardienses, p 82].
• Jan Willemsz goutsmit, Leiden 1574 [Volkstelling-1574, p 59].
• Gabriël Goudsmit = Raphael ben harav rabbi Moshe Tsoref, geb. Lippstadt ca. 1726 [M. Mossel, in: Misjpoge 11 (1998), nr 2, p 61 (antwoord op een vraag)].
• Clara Goudsmit, Amsterdam 1823 (geb. 1817); dochter van Wolf Nehemias Goudsmit, kleerkoper [Harmen Snel, '(Joodse) Leerlingen op een openbare school in Amsterdam in 1823', in: Misjpoge 20 (2007), nr 1, p 9].
• Goudsmi(d)t, Goudsme(d)t, Goutsmit, -sme(d)t:  BerN van de goudsmid. 1376 Jhanne den Goudsmet omme ysere ende omme groete naghelen, Ktr. (DEBR. 1970); 1349 Conrade den Goutsmet...met enen guldenen ringhe, Lv. (DE MAN 1949,34).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.maxvandam.info/humo-gen/family/1/F4846/I12892/