Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Gouders < Goeders
Gouder de Beauregard

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Goeder, -ers, Goeyer(s), Goeijers, Goyer(s), Gooijer(s), Gooyer, Ghoyere, Gouder(s), Gauder(s), Gouters, Goeters, Geuder, Gueders, Guéders, Gueuder, Gueudre, -dré, Gudders, Goor(s), Gors, G(h)eur, Gueur:  Patr. Germ. VN gud-hari "god-leger": Godeharius (MORLET I). De VN Goder evolueert klankwettig door d-syncope tot Goor en in Br. dial. tot Go(e)yer. Goeyers kan ook < Goeyerts worden verklaard, zoals ook Goor een regressievorm kan zijn voor Goors < Goorts; zie Goddaert, Goorts.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: