Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Goossens
< Goossen < Goosen
Goos
Vergoossen
Gossen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Pieter Goossen (Kruiningen 1703-Axel 1746); zoon van Marinus Goosens, Kruiningen 1663; zoon van Jacob Pieterse Goossen [Sijnesael-1992, p 24, nr 884].
• Goossen(s), Goosen(s), Goozen(s), Gosse(n)s: Patr. Vleivorm van Goos. 1365 Goeden de Moncke = 1387 Goessen de Monec, Brussel (WF); 1398 wedewe Gosuins van der Beque = Goesin = 1399 Gosin de le Beque, Kortrijk (DEBR. 1970); 1420 Wouter Goossin filius Jans van Zoetelande in Zeland; 1425 Willem Goossin, Aardenburg; 1425 Hannekin Goossins, Hulst (PARM.).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: