Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Goor, van
< Goorman < Goormans
Gooreman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [G. Goorman, 'Bathmense geslachten. Het geslacht Stegink', in: Verenigingsblad van de Oudheidkundige Kring Bathmen 9 (1989), nr 1, p 15].
• [G.J. Zager, 'Hof und Familie Goormann', in: Bentheimer Jb. (1996), p 119].
• Egbertus Goormans, Groenlo 1756 (doop kind) = Engbert Heygoor, huw. 1749, uit Lintvelde [N. Adema, 'Namen met en zonder man', in: Old ni-js. Kroniek van Eibergen, Beltrum, Rekken en Zwolle 11 (1998), nr 33, p 35].
• Go(o)rman(s), Go(o)remans, Gorremans:  1. Afl. van Van Goor. — 2. Uit Go(e)dermans.  [WFB2]
• Goedermans, Godermans, Goorman(s), Go(o)remans, Gorman(s), Gorremans, Guerman(t), Gurman(n):  Patr. Afl. van Germ. VN Goeder. 1415 Johan Goerman; 1473 Jannes Gormans, Ht. (A.GHIJSEN); 1485 Peters Guerreman, Mb. (A.BAERT).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: