Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Goor, van
Overgoor
Wormgoor
< Goor < Goorhuis
Goorman
Gooren
Vredegoor
Eggengoor

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Op de Goor te Lunteren [C.J. van Hunnik, 'De afstammelingen van Aart Peelen', in: VG 8 (1983), p 307].
• Rick Hendriksen Goor, ged. Lunteren 1777; zoon van Hendrik Aartse van de Goor, doop Lunteren 1735; zoon van Aart Hendriks, ged. Lunteren 1688, en Hendrikje Rijx [Broekhuis-1989, p 207, nr 46].
• Goeder, -ers, Goeyer(s), Goeijers, Goyer(s), Gooijer(s), Gooyer, Ghoyere, Gouder(s), Gauder(s), Gouters, Goeters, Geuder, Gueders, Guéders, Gueuder, Gueudre, -dré, Gudders, Goor(s), Gors, G(h)eur, Gueur:  Patr. Germ. VN gud-hari "god-leger": Godeharius (MORLET I). De VN Goder evolueert klankwettig door d-syncope tot Goor en in Br. dial. tot Go(e)yer. Goeyers kan ook < Goeyerts worden verklaard, zoals ook Goor een regressievorm kan zijn voor Goors < Goorts; zie Goddaert, Goorts.  [WFB2]
• Goor: Patr. Germ. VN gud-hari `god-leger': Godeharius (MORLET I). Goor door d-syncope uit Goder.   [WFZ]
• Zie GOOR in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: