Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Goessens
< Goezinne < Goezinnen
Goesinne

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Claes Jansz alias Goesinnen, Alkmaar 1566 = Clais Jansz Goesinnen, 1575. "Een oude doch kleine familie. Uitgeest, de Zaanstreek en West-Friesland zijn de plaatsen waar de naam het meest frequent voorkomt. Ene Dirk Goesinnen wordt al vermeld als 'kapitein der vrijbuiters', van de watergeuzen in dit geval, en was in 1572 betrokken bij de inneming van Den Briel. Een andere Goesinnen kreeg als herbergier uit Alkmaar in 1574 van het stadsbestuur een vergoeding voor het verlorengaan van zijn hooiklamp, gelegen aan of bij de stadsmuur, tijdens het beleg door de Spanjaarden in 1573. Bij de bestorming van de stadsmuren hadden de Alkmaarders het hooi van voorvader Goesinnen gebruikt om dat brandend en wel op de vijand te werpen. Heeft de naam iets met de stad Goes te maken? Of met het Franse cousin? Ooit is wel verondersteld dat de naam wellicht een Finse oorsprong zou kunnen hebben (Kuusinen komt daar redelijk veel voor). De naam zou dan via de houthandel in de Zaanstreek terecht gekomen zijn." Ook zou de mogelijkheid Goesinnen < 'goed van zinnen', een bijnaam voor een goed geluimd of een verstandig persoon, overwogen kunnen worden [Informant: Adriaan Hoekmeijer (ahoekmeijer@hetnet.nl), 10-10-2000; 20-11-2003].

afkortingen en bibliografische notaties: