Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Goethart

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Goedhart, Goedhard, Goethart: Volksetymologisch voor Godaard. Patr. Germ. VN gud- hard `god-sterk': Godardus (GN). 1375 Michiel Goddaerd, Ieper (BEELE).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: