Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Goes
Goossens
< Goessens < Goessen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Goossen(s), Goosen(s), Ghoosen, Gooessens, Goofsens, Gosens, Goissen, Goysens, Gos(s)in, Gozin, Gosain, Gossijns, Gossen(s), Goes(s)ens, Goussen(s), Gussen(s), Geus(s)en(s), Geuzens:  Patr. Vleivorm van Goos. 1365 Goeden de Moncke = 1387 Goessen de Monec, Bs. (OSTYN); 1398 wedewe Gosuins van der Beque = Goesin = 1399 Gosin de le Beque, Ktr.; 1398 Gosin Bloums wedewe = Gossuin, Marke (DEBR. 1970); 1326 Jan Goussin, Ip. (BEELE); 1615 Jan Guessens = Jan Gussens, Bilzen (SCHOE.); 1623 Lysken Geussens = L. Goessens, Grote-Brogel (NOUWEN). Zie ook PEENE, DEKEYSER, LIND., GN, BACH II,28; Leuv. Bijdr. 1925, 133-5; ESBr. 1932, 210-9, 270-8.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: