Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Gips

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Gypen(s), Gijpen(s), Geypen(s), Geijpen(s), Gieben(s), Gibens, Geib(en), Gueibe(n), Guypen, Gijps, Gips, Gep(t)s, Geb(t)s, Guebs, Gueib:  Patr. < Germ. VN GIjzelbrecht (LIND.) of een geb-naam (Gevaard). 1188 Gebin (GN); Gibo, Gippo (MORLET I). 1280 Gicebrecht Gibe, Oudenbiezen (OGO); 1286 Willames Gibbins, St.-Win. (MANTOU 1972,447); 1310 Ghizelbertus Bac = 1314 Ghibo dictus Bac, Tongerlo (VERB. 78); 1443 Henric Ghijbs sone, Lichtaard; 1450 Ghiselbrecht Lammins fs. Ghibins, Bredene (LIND.). Door naamsverwarring of leesfout verdrong de naam Geypen/Guypen zelfs Gysen(s): o1852 Jan Louis Gysen(s), Donk is de vader van o1883 Petrus Gijpen, o1884 Henri Gijpen, o1886 Anastasia Guypen, o1888 Victor Gijpens, o1892 Florent Guypen, o1894 Ferdinand Gijpen, o1895 Dionysius Guijpen (med. V. Celis-Guypen).  [WFB2]
• Geijp, Gips: Spellingvariant van Gijp. Patr. Bakervorm van Germ. VN Gijzelbrecht of een geb-naam, zoals Gevaard. 1280 Gicebrecht Gibe, Oudenbiezen; 1310 Ghizelbertus Bac = 1314 Ghibo dictus Bac, Tongerlo (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: