Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Gillebaard

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Gillebert, Gillebaart, Gillebaard: Patr Gilbert is de Rom. vorm van de Germ. VN Gijzelbrecht. Gilebertus = Giselbertus (Dip.). 1326 Jehan Ghillebert, Atrecht (WF); 1378 Ghilbeert Rebbe, Ieper (BEELE).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: