Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Gill < Gil
Gille
Giljam
Gillard
Gilson

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Gillis, Gielis, Gilis(se), Gillies, Gilys, Guilis, -iz, Gelis(e), Gyles, Gijles, Gille(s), Gillès, Degilles, Giles, Gil(l), G(h)ils, Gel, Giele(s), Giels, Gil(l)is(s)en, Gilisse, Gielisse(n), Ghilissen, Gilessen, Gilles(s)en, Guil(l)issen, Geelissen, Gelis(s)en, de Gelissen, Jilesen, Gylsen:  Patr. Gillis is de vernederlandste var. van Gilles, via een gelatiniseerde vorm Gilius < Egidius. Gr. HN Aegidius (Gr. aigidion: geitje). Volgens K. MICHAELSSON (Egide > Gilles. Etude d'onomastique. Mélanges offerts à Johan Vising, 1925, 336-358) is Egidius een laat-Latijnse vorming op basis van de Lat. VN Eggius. 1207 Egidius de Odeghem; 1210 Gillis de Monte (GN); 1305 Griele Giels = 1307 Griele Gils, Ip. (BEELE); 1410 Gheert Gielijs zone, Aw. (ANP); 1607 Gielis Scheurwegge = 1622 Aegidius Scheurwegen, Reet (ROEL. 1951, 13); 1603 Gilis Gilis, Haren (IOT). De naam Gillis werd vaak verward met Gil(le)bert en Giselin (DEBR. 1970, 506). 1310-60 Ghiselin Hubare = Gillis Hubare, Groede-Oostburg (LEYS 1953,140).  [WFB2]
• Gillis, Gillisse(n), Gilissen, Jilesen, Gilles(se), Gill, Gils: Patr. Gillis is de vernederlandste vorm van Fr. Gilles, via een gelatiniseerde vorm Gilius < Egidius. Gr. HN Aegidius. 1210 Gillis de Monte (GN); 1430 Jan Gillis, Middelburg (PARM.); 1497 Clement Gillis, Aardenburg (VAN VOOREN 26); 1597 Niclaes Gillessen, Zandvliet ­ Yerseke (VS 1972, 108); 1607 Gielis Scheurwegge 1622 Egidius Scheurwegen, Reet (WF); 1610 Thonis Gillisz.; 1650 Cornelis Gillisz., Zierikzee (DE VOS 637-8); 1662 Paulus Jillissen = Gillissen, 's-Heerenhoek (VZS 2004, 36).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: