Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Gill < Gil
Gille
Giljam
Gillard
Gilson

verklaring:
Toename van de familienaam Gill is mede te danken aan immigratie uit ondermeer Suriname, de Nederlandse Antillen, India, Pakistan en Nederlands-Indië.


kenmerken:
patroniem
andere taal Surinaamse naam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix ll