Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Gilbers
< Gibbs < Gibbes
Gips
Gibs
Gibb

verklaring:
Engelse familienaam, in Nederland vooral afkomstig uit de Nederlandse Antillen. Patroniem van een roepnaamvorm van de persoonsnaam Gilbert.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Gibbs', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem
andere taal Antilliaanse naam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s