Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Gerth < Gerth, de
Gerdt
Gert

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Geerts, Ge(e)rdts, Gee(d)ts, Gets, Gert(h), Geers(e), Geerst, Gheers(t), Gers, Girs(t), Geirs, Gierts, Giers(t), Gees, Ghier(t)s, Gyr(e), Gijre:  Patr. Korte vormen van Germ. VN Ger(h)ard. Geets en Gees door ass. rt/t en rs/s. 1384 Gheraerdt Ghert, Ip. (BEELE); 1596 Benedictus Geerts, Reet (MAR. II).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: