Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Gerrits
< Gerritsma < Geertsma

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Gerritsma State te Wirdum [Tusken Piskhoarne en Lape, p 68].

afkortingen en bibliografische notaties: