Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Gerritsen
< Gerards < Gerard (é)
Geraedts
Gerhards

verklaring:
Limburgse vorm van de Germaanse Gerhard-naam (speer + hard/sterk: 'sterk met de speer') ten opzichte van Gerrits(en) elders in het land.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Gerards', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s