Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Gerards
< Geraedts < Geraets
Geradts
Geeraedts
Raedts

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Namen bieden nog meer voorbeelden van posttonische reductieverdoffing, waarbij de Antwerpse Kempen (samen met het Limburgs) contrasteert met de rest van Vlaanderen en met Brabant. Talrijke voorbeelden zijn te vinden bij familienamen op mnl. -aert: Gheraert(s) vs. Geerts, Gevaert(s) vs. Gevers, Reynaert(s) vs. Reynders. De verdofte varianten zijn karakteristiek voor het noorden van de Kempen en Limburg, de volle vormen zijn typisch voor Vlaanderen en Brabant" [Jozef van Loon, 'Is het Nederlands wereldkampioen sjwa?', in: VMKANTL 128 (2018), nr 3, p 265].
• Gerard(s), -ardts, Gérard, Géra, Gera, Gerrard(s), -a(r)tz, Ge(e)raerd(t)(s), Ge(e)raert(s), Geera(e)rs, -art, -ard(s), Gerart(s), Gayrard, Ghe(e)raert(s), -aerdts, -ard(ts), Geirhaert, Giera(erts), Garrard, Gera(a)ds, -aets, -aed(t)s, Gierath(s), Geeraets, Gerae(d)ts, Gerhard(t), -hards, -harts, -harz, Gerardi(s), -ie, -y, Jérard, Zeerards, Zérard, Zerar(d), Zeraa, Zerra, Serar, -at, -aerts, Seeraert, Sceraert, Syrardt:  Patr. Germ. VN ger-hard "speer-sterk". Zérard is de dial. uitspr. van Fr. Gérard. 1375 Jan Gheraerd, Ip. (BEELE); 1380 Heinric Gheeraed Ghens sone, Hulst Z (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: