Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Gelhard < Gillard
Gellert

kenmerken:
patroniem
andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix