Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Witvoet
< Geilvoet < Geijl
Geijlvoet (y)
Gilvert
Gildevoet
Gellvoet

varianten en/of samenstellingen:
Gehlfuss, Geilfus, Geijlvoet, Gellvoet (na naamswijziging).