Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Geerts
< Geertsma < Geertsema
Gertsma

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

ma