Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Geertsma
< Geertsema < Geerdsema
Gerritsma
Geertsinga
Steenhuis Geertsema
Busch Geertsema

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• 1. Hildebrand Hendriks Geertsema, Beerta 1773-1823; zoon van Hendrik Geerts; zoon van Geert Hindriks. 2. Tammo Jacobs Geertsema, huw. Beerta 1767; zoon van Jacob Geerts [Boerderijen Beerta, p 34, 191].
• Tjaart Geerts Geertsema; zoon van Geert Jans, Siddeburen 1713-1782 [J. Beckering Vinckers, 'Het geslacht Vinckers', in: GN 22 (1967), p 176].
• Sijtze Pieters Geertsema (Beetsterzwaag 1806-Opsterland 1853); zoon van Pieter Sytzes (Geertsema) (Opsterland 1777-1858) [Han Evertse & Marius Broos, 'Broeder Evermodus, norbertijn in Tongerlo', in: De Vrijheijt van Rosendale 35 (2014), nr 64, p 33-35; met kwartierstaat].
• [P.W. Sijnke, Inventaris van het familiearchief Geertsema (1534) 1631-ca.1930, Groningen 1973].
•    [WFZ]
•    [WFZ]
•    [WFZ]
•    [WFZ]
• D D  [WFZ]
• S S  [WFZ]
•    [WFZ]
•    [WFZ]
• Zie in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie D in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie S in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: