Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Fuks

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Fuchs, Fu(c)ks, Fucz, Fux, Fuscks:  D. Fuchs: vos. Een Antwerpse familie Fuchs stamt van 1797 J.Ph.J. Fuchs, Frankfurt a.M. (PDB).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: