Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Fransen
< Franzen < Frantzen
Franze

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Frans, Frans(s)en(s), Franse(s), -ing, France, -en(ne), Franch(e), Fransck, Franz, Franze(n), Frantz(en), Frandsen, Frantsen, Fraenz, Frens(ch), Frens(s)en, Frenzen:  Patr. Korte vorm van VN François. 1280 France de Befslare = Franciscus de Befslare = 1281 Frans de Befslare; 1280 Johannes Franse; 1306 Franche Voghelin = 1307 Fransois Veugelin = 1326 Franse Voeghelin, Ip. (BEELE); 1382 Martin Frans, Geluwe (DEBR. 1970); 1561 Godev. Franssoone, Breda (AP). — Lit.: A. VAN LOEY, De voornaam Frans. VMKVA 1977, 101-8.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: