Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Franssen
< Fransen < Franse
Franzen
Fransens
Francesca
Fransen van de Putte

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Een groot aantal naamdragers in Deurne en omgeving heeft Thomas Fransen (geb. Bakel ca. 1625) als voorouder. Hij was een zoon van Frans Jacob Dirks (Bakel ca. 1580-1677) ['Kwartierstaat Fransen', in: Spoorzoeker Nuwelant 3 (1990), nr 2].
• Reinier Fransen, ovl. Vierlingsbeek 1682 [J.N. Leget, Drie eeuwen Fransen te Vierlingsbeek, Oss 1994].
• Frans, Franse, Fransche, Fransen(s), Franssen(s), Frantsen, Frantzen: Patr. Vernederlandst korte vorm van de VN François. 1307 Fransois Veugelin = 1326 Franse Voeghelin, Ieper (BEELE); 1445 Hughe France, Axel (PARM.); 1475 Claeys Fransen, Aardenburg (VAN VOOREN 1970).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: