Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Falize < Valize
Falise
Fels

verklaring:
Verwijst naar een plaatsnaam, die gebaseerd is op het Franse woord falaise, of het Waalse falise, dat teruggaat op germ. falisa, vgl. dts. Fels: 'steile rots'.


kenmerken:
toponiem
andere taal

specifieke componenten:

geen affix