Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Even
Boer
< Evenboer < Padberg Evenboer

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Evenboer:  BerN van de haverboer, haverteler.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: