Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Evenblij

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Evenblij:  Reïnterpretatie van Everdey? Vieubled (vgl. Waterbley)? Of even-blé: haver-koren; vgl. Van Everco(o)ren?  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: