Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Ebben
< Even < Evenboer
Evenga
Iven
Even, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Even(s), Evin, Evinck(x), Evick, Ewing:  Patr. Vleivorm van Germ. VN met ebur "ever". Ebin (MORLET I). 1303 Weitin Evin, Vladslo (VERKEST); 1552 Vincent Evens, Bg. (SCHOUT. II).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: