Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Ester
< Esther

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Ester(s), Esther(s), Estersohn, Esterzon:  Patr. Germ. VN ast-hari "tak-leger": Astharus (MORLET I). 1345 Henrici dicti Estors, Bs. (OSTYN).  [WFB2]
• Esther(s):  1. Zie Ester(s). — 2. Metr. Bijbelse VN Esther.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: