Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Elias
< Elliott < Elliot

verklaring:
Britse familienaam, patroniem van een Engels-Franse voornaam die van de Oudtestamentische persoonsnaam Elijah is afgeleid, een pendant van Elias.


kenmerken:
patroniem
andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix