Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Elias
< Elia < Elio
Eliam
Elliott

verklaring:
De familienaam Elia is in Nederland ondermeer afkomstig uit Suriname en Nederlands-Indië.


kenmerken:
patroniem
andere taal Surinaamse naam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix