Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Elen
Eelen, van
< Eelen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Elen(s), Eelen(s), Eleyn:  1. Metr. Germ. VN Adela, Edele. Blijkens PEENE werden in Erps de Elens ook Heylen genoemd. 1406 Henric Edelens lant, Erps. — 2. Vleivorm van de Germ. VN Aleit, Adelheid. 1477 op Aleyden van Achel = 1478 op Elen van Achel; 1452 Aleyt van Ronxt = 1430 Elen van Runxst, Ht. (A.GHIJSEN); 1350 Godefridus Elens, Kh. (DEKEYSER).  [WFB2]
• Eelen: Ook Elen. 1. Metr. Germ. VN Adela, Edele. ­ 2. Vleivorm van de Germ. VN Aleit, Adelheid. 1477 op Aleyden van Achel = 1478 op Elen van Achel, Hasselt (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: