Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Ebbelinghaus ook wel genaamd Wirxel

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de samengestelde familienaam Ebbelinghaus ook wel genaamd Wirxel komt een bijzonder tussenvoegsel voor.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: