Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Dijk, van (y)
< Dijkstra (y) < Dijkema
Diekstra
Dikstra
Six Dijkstra
Swaving Dijkstra

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De meest voorkomende -stra-naam is Dijkstra, in Friesland de derde naam achter De Vries en De Jong, zo ook in Leeuwarden. Van alle Dijkstra's in Nederland wonen de meeste in Leeuwarden. We kunnen Dijkstra (inclusief de kleine minderheid die op zijn Fries Dykstra is gespeld) de allerfrieste naam noemen aangezien de naam De Vries in heel Noord-Nederland wijdverspreid is en in Amsterdam nog het meest voorkomt. Friesland staat vol met dijken. Men kan zich goed voorstellen dat iemand die aan een dijk woonde de naam Dijkstra heeft aangenomen. Bij deze naam kan men in het bijzonder aan specifieke dijken denken waaraan zich een nederzetting heeft gevormd. Een samengesteld toponiem met het woord 'dijk' als grondwoord is dan de naambasis. Zo was er een zoon van een boer aan de Surhuizumerdijk die de naam Dijkstra aannam. Een andere Dijkstra kwam uit Haskerdijken [Brouwer-2018, p 39].
• Douwe Kornelis Dijkstra (Lioessens 1750-1817), landbouwer; zoon van Kornelis Folkerts, geb. Lioessens ca. 1708, otr. Anjum 1732, landbouwer & Dieuwke Sybes, ged. Metslawier 1711. Een andere zoon nam de naam De Boer aan [Klaas J. Bekkema, ' Kwartierstaat Taeke Klimstra', in: De Sneuper 17 (2003), nr 3, p 115, nr 46].
• Jan Binderts Dijkstra (Strobos 1771-1829) was een zoon van Bindert Doekeles en een kleinzoon van Doekele Fokels, die boer aan de Surhuizumerdijk was [Boer de-1987, p 127].
• Jacob Hommes Dijkstra nam deze naam in 1811 in Oldeboorn aan, vermoedelijk omdat hij afkomstig was uit Haskerdijken [Brouwer-1965, p 17].
• De stamreeks van de Groningse letterkundige Jelte Dijkstra (1879-1946) leidt naar Idze Japiks Dijkstra (huw. Kollum 1777), een zoon van Japik Heerkes, die 'op de oude Dijk bij Monnickesijl' woonde [G.W. Nanninga, 'Kwartierstaat Jelte Dijkstra', in: Gruoninga 1975, p 29-33].
• Lammert Hendriks, dagloner en boerenknecht (1792-1857) in Gerkesklooster (Groningen), nam de naam Dijkstra aan. Uit deze familie emigreerde Lambertus Dijkstra (1921- ), slager in de stad Groningen, in 1948 naar Zuid-Afrika, met nakomelingen in Zuid-Afrika en Schotland, en emigreerde zijn zuster Ekelina Loopstra-Dijkstra (1910-1980) in 1952 naar Canada, met nakomelingen aldaar [H.R. van der Woude, Stamreeks Dijkstra - Gerkesklooster/Lutjegast/Visvliet/Groningen/Zuid-Afrika/Schotland, bijlage bij de genealogie Loopstra - Wijnjeterp/Canada/Zuid-Afrika, Zuidlaren 2000; informant: Hans van der Woude, 8-12-2000].
• Jan Halbes Dijkstra, huw. Westergeest 1782 [Freeke Sijtsma, 'Kwartierstaat van Freeke Sijtsma', in: De Sneuper 21 (2007), nr 1 / 81, p 19].
• Sjolle Dijkstra, geb. Hantumeruitburen 1850 [K.D. Bos, De voorouders en nakomelingen van Sjolle Dijkstra en Sijbrigje Halbesma, Bilthoven 1980].
• Mintje Jakkeles Dijkstra (Garnwerd 1785-Stroobos 1849); zoon van Jakle Hayes Dijkstra [Atze Glas, 'Kwartierstaat van Nyncke Margriet Riemersma', in: De Sneuper (2009), nr 94, p 214].
• Dykstra, Dijkstra, Diekstra:  Friese FN, afl. van PlN Dijk.  [WFB2]
• Dijkstra, Tiekstra: Friese FN, afgeleid van de PlN Dijk. Jacob Hommes, geboren in Haskerdijken, nam de naam Dijkstra aan (BROUWER 1965).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.chantallvandersteen.nl/