Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Dronkers < Dronkert
Dronk
Dronkers Delsaine

verklaring:
Uit genealogisch onderzoek blijkt dat de naam via Zeeland en Lillo (B.) getraceerd kan worden tot in Heinenoord waar de grafsteen van Adriaan Dirksz Dronckert, schout van het in 1624 gestichte naburige Goidschalxoord, overleden in 1625, te vinden is (met familiewapen).
De naam bij de eerst bekende generaties luidde Dronkert of Dronkaard (in toenmalige spellingsvormen) voordat in de 18e eeuw de genitief -s werd toegevoegd en de naam veranderde in Dronkers.
We zouden in deze naam een bijnaam voor een dronkaard kunnen zien, maar wellicht kan bij de naamsoorsprong ook gedacht worden aan toepassing op een stuk land dat in bezit was van Adriaan Dirksz of diens voorouders. Het toponiem zou dan beschouwd kunnen worden als een variant van Dronken Oord, o.a. de naam van een gors bij Moerdijk dat aan een overstroomde nederzetting herinnert, of van Drinkland, een veldnaam te Ouddorp, waarbij mogelijk ook nog gedacht kan worden aan een drenkplaats voor vee.


kenmerken:
adresnaam persoonstype

specifieke componenten:

s