Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Douwes
< Douw < Douwe
Verdouw
Touw

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Lenart Symonsz Dou, Leiden 1574; Pieter Geritsz Due, idem [Volkstelling-1574, p 70, 90].
• [F. Westra, 'Jan Pietersz Dou (1573-1635). Invloedrijk landmeter van Rijnland', in: Caert-thresoor. Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie in Nederland 13 (1994), nr 2, p 37-48].
• Gerard Dou (1613-1675) uit Leiden, kunstschilder [Rapenburg Index].
• Gerrit Dou (1613-1675) [Arthur K. Wheelock (red.), Gerrit Dou 1613-1675. Volledig geïllustreerde catalogus bij de tentoonstelling Gerrit Dou 1613-1675, Den Haag, 9 december 2000 - 25 februari 2001, Zwolle 2000].
• Cornelis Marynisz Douw, Westkerke (Tholen) 1628 [Romeijn-1993, p 49].
• Franciscus Douw, huw. Strijp (Eindhoven) 1734 [H. Douw, Stamboom Douw, z.p. z.j.; vgl. Genealogie-CBG 1 (1995), nr 3, p 65].
• Dauw, (de); Dendauw, Dau(w)e, Dhauw(e), D'Hauw(e), Dauwen(s), Douwe(n), Douw(s), Dauven, Dave(n):  1. Patr. Het lw. is dan secundair, omdat de naam achteraf niet meer als Patr. begrepen werd. Dauwen(s) uit Dauwin(s). Dauwen(s) < Dauwin(s). Var. en vleivormen van de bijbelse VN David. 1294 David Anglicus = 1298 Dauwe lEngles, Kales (GYSS. 1963). — 2. Patr. Germ. VN Dauo, Dawin (Fm.), Dauwinus (MORLET I), Davo (BRECH.). Dadinus = Dadwinus = Dawinus (STARK). ±1335 Willem Daus huus, Ktr. (DEBR. 1971); 1361 domum Willelmi Dau, Ktr.; 1398 Olivier de Dau, Pittem; 1398 Heinric Dauwins, Lauwe (DEBR. 1970); 1377 Rugge Dauwin; 1410 Woutere de Dau, Ktr. (DEBR. 1958). — 3. Evtl. BN dauw. Vgl. Rosée, Swyngedauw.  [WFB2]
• Dauw(e), de Dauw, Douw(es): 1. Patr. Het lw. is dan secundair, omdat de naam achteraf niet meer als Patr. begrepen werd. De bijbelse VN David. 1294 David Anglicus = Dauwe l'Engles, Kales (GYSS. 1963). ­ 2.Patr. Germ. VN Dauo. ­ 3.Evtl. BN `dauw'. Vgl. Fr. Rosée. 1410 Woutere de Dau, Kortrijk (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: