Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Doornbosch
< Doornebosch < Doornebos

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Roelof Gerrits (Nijbroek 1739-1821) werd de stamvader van het geslacht Doornebosch. Hij huwde Hendrikje Gerrits uit Oene en woonde aldaar. In 1812 nam Roelof voor de Burgemeester van Vaassen, waartoe Oene behoorde, de familienaam Doornbosch, daarna Doornebosch geschreven. "Over het hoe en waarom van Roelofs naamkeuze kan men slechts gissen. Overigens werd in 1908 in de Klaterstraat 10 te Oene wel een boerderij gebouwd die de naam de Grote Doornebosch kreeg." Nakomelingen van Roelof dragen de namen Doornbosch, Doornebos of Doornebosch. Van de 174 naamdragers bij de volkstelling van 1947 was 95% nakomeling van Roelof [T. Doornebosch, 'Het geslacht Doornebosch', in: Kronijck. Mededelingen Oudheidkundige Kring Voorst 21 (1998), nr 4, p 19].

afkortingen en bibliografische notaties: