Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bos
< Doornbos < Doornbosch
Dorenbos
Dornbos
Doornbos Clevering

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [R.A. Ebeling, 'Doornbos. Opmerkingen naar aanleiding van een familienaam', in: DMB 52 (2000), nr 2-4, p 73-84].
• "Wat kan de herkomst zijn van de naam Dorrenbosch of Doordenbosch, die in de kerkregisters voorkomt en die vereeuwigd is op enkele oude grafzerken? Ligt de bakermat van deze familie bij een Baarloos bos of elders?" Hermannus Dorenbosch, pastoor Baarlo 1602; Hermannus Dorenbosch, geboorte dochter 1631, zoon 1637, ovl. 1676, enz. "De familie de Bierens bezat een riddermatig goed, Dorrenberg bij Grefrath. In oude akten van deze familie wordt genoemde bezitting ook aangeduid als het huis Doornbos te Grefrath. De Baarlose familienaam zou dus van Duitse oorsprong kunnen zijn. Daar het geslacht de Bierens echter pas in 1687 een rol begon te spelen in de geschiedenis van ons dorp, kan de naam Dorenbosch door eerdere contacten met Grefrath in Baarlo terecht gekomen zijn." [Heines-1990, p 40].
• Hendrik Willems Doornbos (Oudega 1787-Drachten 1856) en Hillebrand Willems Dorenbos (Oudega 1788-Haulerwijk 1850), zonen van Willem Hoites Dorenbos (Wijnjeterp 1747-Noorderdrachten 1819), schoenmaker en kleermaker; zoon van Hoite Hillebrands & Wypkje Willems [Reid van der Ley, 'De neiteam fan ds. Atzo Nicolai (1640-1701) yn fiif generaasjes', in: Genealogysk Jierboek (2000), p 77].
• Sikke Jacobs Doornbos, huw. 't Zandt 1835 ['Kwartierstaat van Derk Scheper', in: Ts. Westerwolde 26 (2005), nr 3, p 72-73].
• [I.J. Weinberg, Genealogie van het geslacht Doornbos uit Oldenhove, Amersfoort 1979].
• Doorenbos, Doornbos(ch), Dorenbos(ch):  Verspreide PlN Doornbos: bos met doornstruiken. Vgl. D. Dornbusch.  [WFB2]
• Doornbos, Doornebos, Do(o)renbos: Frequente PlN Doornbos `bos met doornstruiken'. D. Dornbusch.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: