Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Domela Nieuwenhuis
Nijegaard
< Domela Nieuwenhuis Nijegaard (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Domela < mansnaam Dome(le)? vgl. Doma [Winkler-1877, p 250].
• De overgrootvader van Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) was een Deen, die zijn familienaam Nyegaard in Alkmaar veranderde in Nieuwenhuis [Jan & Annie Romein, Erflaters van onze beschaving, Amsterdam 1971].

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Derk_Domela_Nieuwenhuis_Nyegaard