Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Doppenberg
< Dobbenberg < Dobbenburgh, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hendrikje Dobbenberg (Vaassen 1754-Elburg 1845); dochter van Reinder Dercks van Dobbenberg, huw. Heerde 1744; zoon van Derck Reijnders van Dobbenberg, ged. Heerde 1685, papiermaker, huw. aldaar in 1705 met Gerritje Hendriks Meijer; zoon van Derk Whers & Hendrickje Reijnders [Uittien-Jacobs-1993: 1994, p 10, nr 888].

afkortingen en bibliografische notaties: